O ortodoncii

Ortodoncie je specializovaný obor, který se zabývá léčbou nepravidelností v postavení, tvaru a počtu zubů. Léčíme také vady skusu a vady v postavení čelistí. V závislosti na závažnosti vady volíme různé způsoby léčby, které ve většině případů využívají fixních či snímacích aparátů (rovnátek). V případě závažných skeletálních vad spolupracujeme s čelistními chirurgy. Vada skusu i obličejová estetika je pak upravena čelistní operací.

Cíle ortodontické léčby můžeme definovat jako pravidelné zubní oblouky ve správném vztahu vůči sobě navzájem a v harmonickém vztahu vůči měkkým tkáním, především rtům a tvářím. Dohromady musí vždy tvořit funkční a estetický celek.

Ortodontisté jsou zubní lékaři s odbornou atestací v oboru ortodoncie, kterou lze získat nejdříve po třech letech dalšího postgraduálního studia po ukončení oboru stomatologie na lékařské fakultě.

Nejčastější motivací k ortodontické léčbě jsou „křivé“ zuby. Příčinou tohoto stavu většinou bývá nedostatek místa v zubním oblouku – tzv. stěsnání. Opakem je pak příliš mnoho místa v oblouku, což se projevuje vznikem mezer mezi zuby (tzv. diastema, tremata). Velmi častou stížností je také „předkus“ nebo „podkus“. Ty jsou často zapříčiněny odchylkami v růstu horní nebo dolní čelisti. Více...

V poslední době také roste počet pacientů, kteří přicházejí v rámci přípravy před protetickou sanací chrupu nebo před zavedením implantátů. Zhotovení můstků či správné umístění implantátů je v mnoha případech bez ortodontické přípravy komplikované, leckdy nemožné nebo nevhodné.

U dětských pacientů sledujeme především průběh výměny zubů, zejména její načasování a symetrii. Poruchy ve výměně a prořezávání stálých zubů vedou v  budoucnu vždy ke komplikacím a prodloužení léčby. I zde, podobně jako v ostatních stomatologických oborech platí, že prevence je vždy nejlevnější.

U rostoucích pacientů vedle postavení zubů také sledujeme růst a vývoj obličejového skeletu, především horní a dolní čelisti. V některých případech nám růst pomáhá při úpravě vady skusu a postavení čelistí, v jiných případech naopak růst situaci znesnadňuje.

Léčba dospělých pacientů probíhá podobně jako u dospívajících pacientů. Věk rozhodně není kontraindikací léčby. Horní hranice léčby rovnátky neexistuje. Nikdo není na rovnátka „starý“. U dospělých pacientů je léčba specifická tím, že již není k dispozici růst. Některé vady tak lze již jen obtížně ovlivnit. Naopak, někdy je to výhodné. Více...

Umístění dentálních implantátů nebo čelistní operace se provádí až po ukončení růstu obličejového skeletu. Jistou komplikaci spojenou s dospělým věkem může být špatný stav chrupu a přítomnost nevyhovujících výplní či protetických pracích. Častější bývá i výskyt onemocnění parodontu. Tyto případné nedostatky jsme však schopni vyřešit ve spolupráci s ostatními specialisty.

Na začátek stránky

Soukromá ortodontická ordinace
Údolní 316/94, 142 00 Praha 4
tel.: +420 728 969 969

Ordinační hodiny

Po 7:30–12:00 13:00–16:00
Út 7:30–12:00 13:00–16:00
St 7:30–12:00 13:00–16:00
Čt 7:30–12:00 13:00–15:00
7:30–12:00

© ORTONEO s.r.o.  |  webdesign & realizace: Martin Keder