Postup ošetření v naší ordinaci

Konzultace

Při této návštěvě nám sdělíte důvod proč přicházíte. I když to zní banálně, je to velmi důležité. Pro nás i pro Vás je klíčové, abychom identifikovali hlavní subjektivní i objektivní obtíže. Budeme-li je znát, můžeme se během léčby více zaměřit na problémy, které Vás trápí nejvíce. Je možné, že některých problémů si nevšimnete, dokud je nepojmenujeme my. Nicméně hlavní motivace, která Vás přivádí do ordinace, je pro nás určující a je tím nejdůležitějším pro Vaši spokojenost s výsledkem léčby. Na tuto první návštěvu je výhodné mít s sebou doporučení od Vašeho praktického zubního lékaře či jiného specialisty s žádostí o ortodontickou konzultaci.

Vstupní vyšetření

Při druhé návštěvě s Vámi vyplníme dotazník, který se týká všeobecné medicínské anamnézy a výskytu ortodontických vad v rodině. Slouží také k záznamu vyšetření obličeje, vyšetření čelistního kloubu, funkčního vyšetření a vyšetření situace v ústech. Následuje zhotovení fotografické dokumentace. Standardně provádíme 6 fotografií v ústech a 4-5 fotografií obličeje v různých projekcích. Tato dokumentace slouží pro plánování léčby a průběžné hodnocení stavu porovnáním s výchozí situací. Posledním bodem této návštěvy je zhotovení studijních sádrových modelů, rentgenových snímků (panoramatický snímek a kefalometrický snímek). Na základě podrobné analýzy všech součástí vstupní dokumentace je následně sestaven plán léčby. Více...

Někdy jsou třeba ještě doplňková vyšetření – nejčastěji CT vyšetření (např. u retinovaných zubů, dnes obvykle tzv. Cone Beam CT s nízkou dávkou záření), zřídka scintigrafické vyšetření skeletu (asymetrický růst dolní čelisti). V některých případech si vyžádáme odbornou konzultaci u jiných specialistů – paradontolog, implantolog, protetik, chirurg, logoped, alergolog atd.

Konzultace léčebného plánu

Správný plán léčby je nejsložitější část ortodontické terapie. V plánu léčby je zahrnuta analýza fotografií, modelů, rentgenových snímků, zprávy od spolupracujících kolegů, ale i Vaše subjektivní obtíže a motivace k léčbě. Výsledkem je pak jeden či nezřídka také více léčebných plánů, které Vám budou prezentovány a podrobně vysvětleny včetně výhod či nevýhod a rizik s terapií spojených. Na závěr této návštěvy se dohodneme na postupu léčby. Více...

Ve výjimečných případech se stává, že je plán nutné v průběhu léčby změnit, ať už na Vaši nebo na naši žádost. Každý pacient je individuální biologický organizmus s individuální odpovědí na léčbu. Ne vždy reagují různí pacienti na stejnou léčbu stejným způsobem. Ne vždy lze také spolehlivě předpovědět směr a intenzitu růstu. Změnu plánu dle průběžného stavu tak nikdy nelze vyloučit.

Separace

Tento výkon provádíme u pacientů, u kterých bude nasazen fixní aparát spolu s kroužky na stoličky. Zuby jsou obvykle v zubním oblouku uspořádány velmi těsně u sebe a pro kroužky tak není mezi zuby místo. Do mezizubí vkládáme gumičky, které svojí pružností odtlačí za 2-3 dny zuby od sebe tak, že je možné kroužky na zuby nasadit. Jedná se o velmi krátkou návštěvu. Zuby jsou po separaci poněkud citlivé při skusu, nicméně bez tohoto kroku nelze kroužky na zuby dosadit.

Lepení fixního aparátu

Při této návštěvě nejprve očistíme velmi pečlivě zuby leštící pastou, případně odstraníme zubní kámen či pigmentace ultrazvukem. Nejprve lepíme kroužky na stoličky. Poté vkládáme do úst rozvěrač rtů a tváří, který drží měkké tkáně od zubů tak, aby nedocházelo ke kontaminaci povrchu zubů slinou. Zuby naleptáme v místě lepení zámků kyselinou fosforečnou či pouze odmastíme alkoholem a postupně lepíme zámečky pomocí skloinomerního cementu či kompozitní pryskyřice. Odtraníme přebytky lepidla a navážeme drát, pomocí kterého se zuby začnou rovnat do žádané polohy.

Kontroly

Kontroly léčby fixním aparátem provádíme přibližně jednou za 6-8 týdnů. Během kontrol vyměňujeme pracovní oblouky nebo přizpůsobujeme směr a sílu různých typů tahů. Průměrně trvá léčba fixním aparátem 1,5 roku. U těžších vad se může léčba prodloužit i o 1 rok.

Na začátek stránky

Soukromá ortodontická ordinace
Údolní 316/94, 142 00 Praha 4
tel.: +420 728 969 969

Ordinační hodiny

Po 7:30–12:00 13:00–16:00
Út 7:30–12:00 13:00–16:00
St 7:30–12:00 13:00–16:00
Čt 7:30–12:00 13:00–15:00
7:30–12:00

© ORTONEO s.r.o.  |  webdesign & realizace: Martin Keder